Новини
МЛАДИ ПРИЯТЕЛИ НА ПОЛИЦИЯТА

     

 

І. История

Програмата “Млади приятели на полицията”, стартира своята дейност в началото на 1998г. в градовете София, Ст. Загора, Плевен, Враца, Монтана и Видин.
С помощта на областните структури на МВР и различните държавни, областни и общински ръководства и спортни организации са създадени над 25 клуба в цялата страна предимно по спортовете: карате, джу-джицу и таекуон-до.
В системни спортни занимания през изминалите единадесет години са обхванати над 1500 деца, които тренират под ръководството на служители от министерството и треньори с подходящ педагогически и спортен опит. По време на заниманията, освен със спортните дисциплини, децата се запознават с работата на служителите на МВР, възпитават се в ред и законност, изгражда се мотивация за стремеж към доброто и се стимулира добрия успех в училище.
В различните турнири, фестивали и лагери, включени в календара на програмата, всяка година взимат участие над 2500 деца и младежи.


ІІ. Цел на програмата

Основната цел на програмата “Млади приятели на полицията” е да подпомогне изпълнението на стратегията “Полицията в близост до обществото”.


ІІІ. Задачи на програмата

1. Да формира активна гражданска позиция и позитивно обществено мнение към дейността на полицията, особено сред децата и подрастващите, като елемент в превенцията на престъпността.
2. Да изгражда добра двигателна култура и поддържане на добра физическа форма сред младите хора, чрез системни занимания с физически упражнения, спорт и туризъм в свободното време.


ІV. Средства

Целите и задачите на програмата ще се реализират чрез:
- обучение и тренировки на децата и младежите по различни видове спорт.
- организирате и провеждане на различни видове спортни състезания и турнири.
- популяризиране на спорта, като средство за възпитание и изграждане на здрави морални ценности у младите хора.
- активна работа с медиите с цел популяризиране програмата сред обществото.
- създаване на нови клубове „ Млади приятели на полицията”.


V. Целеви групи.

- Младите хора - на възраст между 5 и 25 години. Те повишават своите физически качества чрез участие в различни състезания по видове спорт, обучават се в техниките за самозащита и се запознават с дейностите на полицията.
- Родителите - те биват подпомогнати във възпитанието на децата, консултирани по отношение превенцията на престъпността и избора на спорт, най-подходящ за тяхното дете.
- Полицията – засилва се доверието на децата и техните родители в полицията като институция, която защитава живота на гражданите, опазва обществения ред и противодейства на престъпността. Децата подпомогат органите на реда, посредством превантивните дейности, извършвани на партньорския принцип, т.е. превенцията на престъпността от самите участници в програмата.


VІ. Партньори за реализиране на прогрмата

При осъществяването на програмата “Млади приятели на полицията”, ЦБПС – МВР и СА – МВР ще си партнират със :
Министерство на вътрешните работи; Областни дирекции на МВР.

 Министерството на младежта и спорта.
-Спортни федерации и съюзи по видовете спорт залегнали в календара на програмата.
-СК Левски и други клубове в страната. Областни и общински ръководства.

Министерство на образованието и науката.
-Регионални инспекторати на МОН.
-Училища и училищни настоятелства.


VІІ. Спортове на програмата

Спортове за самозащита:  Популярни спортове: 
- Карате   -Футбол / футзал и плажен / 
- Таекуон-до ITF  -Волейбол / мини и плажен / 
- Таекуон-до WTF   -Баскетбол / стрийт баскет / 
- Джу-джицу  -Сп.стрелба 
- Сумо   

     

 
февруари 2024
март 2024
По
Вт
Ср
Че
Пе
Съ
Не
Седмица 6
1
2
3
4
Седмица 7
5
6
7
8
9
10
11
Седмица 8
12
13
14
15
16
17
18
Седмица 9
19
20
21
22
23
24
25
Седмица 10
26
27
28
29

Млади приятели на полицията

Анкета

Полезен ли Ви беше сайта www.sa-mvr.com
 
© 2024 Спортна асоциация МВР